RobotTrainer

Net als medewerkers van een organisatie moeten AI & robots kennis vergaren en vaardigheden leren. Ook verwachten we van deze kunstmatige collega’s dat hun gedrag passend is voor de organisatie.

In het concept RobotTrainer ligt deze taak voor het trainen en fine-tunen van AI & robots (deels) bij professionals op het gebied van leren, zoals L&D’ers, leraren en trainers.

Wanneer we AI & robots inzetten om studenten te begeleiden, medische adviezen te geven of een fabriek laten besturen, verwachten we prestaties van een hoog niveau. Geen enkele technologie die op de markt is, zal bedrijfsspecifieke taken zonder training kunnen uitvoeren.

RobotTrainer slaat de brug tussen de mens en de technologie. Bijvoorbeeld een L&D professional, die zich bezighoudt met opleiden van medewerkers, weet exact hoe een leertraject moet worden vormgegeven. Hierbij ondersteund door leertheorie en bewezen methodes. Het ontwerpen en uitvoeren van een programma waarmee AI & robots worden getraind en gefine-tuned lijkt op dit proces.

Leer meer over de RobotTrainer tool