De Tool

RobotTrainer bevat een scala aan functies die het trainen en fine-tunen van AI & robots ondersteunen.

Leerdoelen
Wat moet een de AI / robot kunnen om optimaal te presteren binnen de organisatie? Dit kan een heel eenvoudige taak zijn, bijvoorbeeld “Een weekmenu kunnen samenstellen”, of een complexe taak “Ondersteunen van medewerkers bij het werken met een omvangrijke applicatie”.

Onderzoek en interview met experts
Om het leren aan te laten sluiten bij de praktijk van de organisatie is het belangrijk om alle informatie die daar voor nodig is op te halen. Dat kan op basis van bestaande documentatie, notities en vooral door te praten met experts. De opgehaalde informatie wordt opgeslagen in RobotTrainer en dient als basis voor de training.

Ontwerpen
Bij het leren van mensen is de configuratie bekend. Deze is voor meer dan 7 miljard lerenden vrijwel identiek. Bij AI & robots hebben we de luxe hier zelf invloed op uit te oefenen. Natuurlijk is het mogelijk bepaalde taken door ChatGPT te laten uitvoeren, maar voor meer complexe zaken kunnen we ook meerdere modellen gebruiken en deze (laten) koppelen aan bestaande systemen. De functie ontwerpen biedt niet alleen ruimte om de strategie van de training & fine-tuning vorm te geven, maar ook hoe wij onze digitale collega’s vormgeven.

Ontwikkelen
Nadat alle informatie is verzameld en de configuratie is bepaald, kan het ontwikkelen van de training en fine-tuning beginnen.

Observeren
Observeer (en log) de AI & robots om het leerproces en de prestatie nauwkeurig te kunnen volgen.

Analyseren
In het onderdeel analyseren zijn de vorderingen van de training en fine-tuning gedetailleerd te volgen. Hiermee wordt inzichtelijk welke leerinterventies nog moeten worden gedaan.

Evalueren
Nadat het proces van trainen en fine-tunen is afgerond, wordt dit geƫvalueerd. De betrokkenen kijken naar de succesvolle interventies en wat er welke lessen zijn geleerd om het leerproces te optimaliseren.


Knowledge Base
De wereld van AI & robots kent veel jargon. In de knowledge base wordt uitleg gegeven over termen, spelers op de markt, procedures en vaardigheden.