Ondersteuning

Het proces van het trainen en fine-tunen van AI & robots is complex. Organisatie die starten met dit proces vanuit de gedachte dat leerprofessionals hier een belangrijke rol in kunnen spelen, kunnen ondersteuning krijgen op het volgende gebied:

  • Training in het toepassen van RobotTrainer
  • Training in het trainen en fine-tunen van AI / robots
  • Bewerken en optimaliseren van data voor training
  • Ontwikkelen van scripts en koppelingen voor ondersteuning van het leerproces
  • Het ontwikkelen en uitrollen van leerplannen voor AI & robots